Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

pandziia
8912 a574 500
Reposted fromLaColie LaColie viagregorczykm gregorczykm
pandziia
4040 016e
Reposted frombabyface babyface
pandziia
Reposted fromabsolem absolem viaphilomath philomath
pandziia

Scala dei Giganti - The Giants Staircase.1483-85. Palazzo Ducale. Venice. marble.

pandziia
0743 f241
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
0777 86af
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
0916 fef7
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
4151 1b85
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
4111 e923
Reposted fromkarahippie karahippie viagregorczykm gregorczykm

May 04 2020

pandziia
1626 ce43 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
pandziia
Moje filmy mówią o błądzeniu. O błądzeniu ludzi, którzy nie mają w sobie prawdziwej odwagi. Wiedzą, że powinni coś zrobić, ale tak długo błądzą i krążą, że później nie są w stanie już zrobić niczego. Właśnie na tym polega ich tragedia.
— Béla Tarr
Reposted from0 0 viagregorczykm gregorczykm
pandziia
4584 952d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamisspandora misspandora
pandziia
7120 b33e 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou

April 20 2020

6997 c124 500
Reposted fromerial erial viababyface babyface
pandziia
6840 0606
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
8524 c9dc 500
Polska, 1987 
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
pandziia
5326 39e3
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
pandziia
9391 41bb
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...