Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

pandziia

Marcin Świetlicki. M-W podróży.

To miejsce to jest neutralny teren.

Ani to moje łóżko, ani też nie twoje.

Żadnej pamięci co do tego miejsca

nie masz, ja także nie mam. Niemożliwe będzie

zaznaczenie tu naszej obecności. Ślady

na prześcieradłach zostaną wyprane,

nasze śmieci zostaną wyniesione.

To miejsce to jest neutralny teren.

Nie udeptana ziemia, a więc żadnych wojen

nie uda nam się tu prowadzić. Koniec

na dzisiaj i na jutro. Zawieszenie broni

chwilowe. Więc co? Pozostaje tylko

kochać się, bo inaczej nie zdołamy przetrwać

tej nocy i następnej nocy.

Mamy przecież mentalność gości hotelowych

i niby łatwo jest się przyzwyczajać

do przypadkowych mebli i ciał przypadkowych.
Wybrałem jednak właśnie twoje ciało
i to wszystko co można znaleźć, gdy się przejdzie przez nie

(teraz mówię za siebie, nie mam prawa wiedzieć,

co ty w tej chwili...) Mocno, lecz nie rozpaczliwie --------

Mamy przecież mentalność gości hotelowych,

ale mamy przy sobie również osobiste

drobiazgi: zapalniczki, paczki papierosów,

klucze i kartki z numerami jakichś

odległych telefonów, bilety, pieniądze,

ty masz te swoje różne kobiece niezbędne,

ja – okruchy tytoniu w kieszeniach. I chociaż

często jesteśmy do siebie podobni,

to różnimy się bardzo, różnimy się płcią,

śmiercią i drobiazgami. Wyjeżdżamy pojutrze.Zapominam zapomnieć.

Reposted fromdisheveled disheveled

December 06 2019

pandziia
7250 5a2b 500
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viaolalaa olalaa

December 02 2019

pandziia
4358 7e32
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
4361 643a
Reposted fromkarahippie karahippie

November 20 2019

pandziia
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viagregorczykm gregorczykm
pandziia
Nordvika beach, the Lofoten Islands
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaolalaa olalaa
pandziia
2493 979b
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
3374 e339 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath

November 19 2019

pandziia
7806 4fbe 500
Reposted fromregcord regcord viaiblameyou iblameyou

November 18 2019

pandziia
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabaranczyk baranczyk
pandziia
2583 ae99
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
2458 3017
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
2460 5d86
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
2497 c5d7
Reposted fromkarahippie karahippie

November 14 2019

pandziia
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viaiblameyou iblameyou

November 11 2019

pandziia
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
pandziia
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
pandziia
5824 bece
Reposted fromkarahippie karahippie
pandziia
5834 70cf
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl