Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

pandziia
9307 ea59

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou
pandziia
To ciało jest mi już zupełnie obce. Kiedyś było mi bliskie, było czymś, co pragnąłem mieć w dłoniach, marzyłem, aby leżeć obok niego, chciałem wdychać jego zapach, ale teraz, razem ze swoją zawartością, jest dla mnie po prostu jak pudło pełne rzeczy, które już do niczego nie służą, od których należy się odciąć, które jak najszybciej należy wynieść na śmietnik.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat
4278 6319 500

cineadictos:

Danny Trejo y Antonio Banderas en Desperado

Reposted fromjohnkeats johnkeats viasadporn sadporn
pandziia
6173 f3e3
Reposted fromcalifornia-love california-love viasadporn sadporn

May 21 2017

pandziia
7734 359d 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaindisputabel indisputabel
7744 e042 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaindisputabel indisputabel
7730 170e 500

teco-teco:

Michael Elmgreen and Ingar Dragset, Prada Marfa | Photo: James Evans, 2005

Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaindisputabel indisputabel

May 14 2017

6104 6b35
pandziia
2495 50fa
Reposted fromczajnikq czajnikq vianosmile nosmile
3514 72d4 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianosmile nosmile

May 13 2017

4297 8d6b 500
Reposted fromidiod idiod viaolalaa olalaa
pandziia
2050 54fe
Reposted fromjestemzero jestemzero viasadporn sadporn

May 12 2017

pandziia
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
pandziia
3792 3c17 500
7513 f4cb 500

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

2408 5d2e 500
Reposted fromstrzepy strzepy vianosmile nosmile
5322 eee2 500

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl