Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

4396 f14f 500

c-h-a-y-a:

A quick something

Reposted fromerial erial viaburnmyshadow burnmyshadow
pandziia
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viadotknij dotknij
pandziia
Andrea Farina

July 05 2015

pandziia
6151 6590 500
Reposted fromtake-care take-care viatwarze twarze

July 01 2015

pandziia
7248 ab72
pandziia
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
pandziia
1784 30c0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
pandziia
7995 9bd9
Reposted fromdoedeer doedeer viaiblameyou iblameyou

June 26 2015

pandziia
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
pandziia
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
3911 bb85
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaphilomath philomath

June 22 2015

pandziia
pandziia
9493 08b2
Reposted fromsarenki sarenki viaanorexianervosa anorexianervosa
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viaolalaa olalaa
5120 5f6b 500
Reposted frompuremindx puremindx viaolalaa olalaa
pandziia
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaprecelka precelka
8256 d4cd 500
Reposted fromkimik kimik viaeffodienssepulcrum effodienssepulcrum

June 21 2015

0627 624f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
pandziia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl